Creëer bewust je eigen leven...nu  
Tula yoga praktijk » Yoga Vereniging Nederland

Yoga Vereniging Nederland

 

Ik ben als docent aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland (VYN). Deze vereniging werkt sinds 23 maart 1978 als beroepsvereniging. Het doel van de vereniging is de kwaliteit van de yogalessen, yogadocentenopleidingen en yogabijscholingen in Nederland te verhogen en zoveel mogelijk te waarborgen. Zij behartigt de belangen van de aangesloten leden en is aangesloten bij de Europese Yoga Unie.

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de cursus zwangerschapsyoga als de docent is aangesloten bij de Vereninging Yogadocenten Nederland. Ik ben hierbij aangesloten. Informeer dus bij uw zorgverzekering of u recht hebt op een vergoeding.

 

 

            'Zoals een kaars niet kan branden onder vuur, kunnen mensen niet leven zonder een spiritueel leraar'.

De Boeddha.